background

AKTIVITY

Obec Vyhne vďaka svojej baníckej, pivovarníckej a kúpeľnej histórii ponúka široké možnosti trávenia voľného času. Ponuku voľnočasových aktivít spestruje i geografia obce s jej prírodnými zaujímavosťami. Situovanie obce v srdci stredného Slovenska a dopravná dostupnosť tiež umožňuje podnikať výlety do bližších i vzdialenejších záujmových bodov cestovného ruchu a ponúknuť tak dovolenku bohatú na zážitky a poznávanie.

poznávanie
a história

športové
aktivity

zábava